2018. február 24.

28. Госпожа...
„Az igazság távlatok kérdése: minél messzebb jutunk a múlttól, annál konkrétabbnak és hihetőbbnek érezzük - és a jelen, minél közelebb vagyunk hozzá, annál képtelenebb.”
    Salman Rushdie

1956. február 25. Moszkva

„Hol van Voronyin?” – néztem le a jobboldali balkonról az alattam elterülő csarnokra. A Szovjet Kommunista Párt legfelső vezető gyülekeztek a kongresszus utolsó ülésére, amit őszerintük teljes titokban sikerül majd tartaniuk. A hosszú ébenfasorok megteltek, majd az emeleti páholyok is, de akire én vártam még mindig nem érkezett meg. Az Szovjetunió legnagyobb színházává avanzsálódott a Kreml terme, a benne levő kétezer képviselővel. Tizedik napja tartott már az előadás, de a mai nap különleges volt a maga nemében. A pártfőtitkár zár ülést hirdetett. Mindenki, aki egy kicsit is számított a politikában, egy teremben, se ki, se be.
  A sötétkék egyenruhák felvillantak a terem minden szegletébe, ami egy normális világban a biztonságérzetet keltette volna a legtöbb emberben, ám a KGB a szovjet népen egy egészen sajátos módon szolgálta. Egy ilyen alak állt éppen mellém, sötét színű hátrafésült hajával és élénkzöld szemeivel. Valahol az a huncut mosoly is megbújt az egyenruhán belül, mintha egy kisfiú lett volna, aki rosszban sántikál. Ami igaz is volt, ám erről remélhetőleg kizárólag én tudtam. Megigazította kezein kesztyűjét, ahogy sandán rám pillantva közelebb húzódott hozzám. Ekkor láttam meg az üres tekintet és a nehéz lélegzet mögött valódi arcát. 
- Voronyin? – súgtam halkan, ahogy szinte vállát súrolta állam. Hallgatott egy pillanatig, megbizonyosodott róla, hogy nem jut nem kívánt emberek fülébe a beszélgetésünk, de aki ismerte az akkori világot, tisztában volt vele, hogy a falnak is füle van. A KGB pedig még a kutyát is kihallgatta, ha valakit el akartak vinni Szibériába nyaralni. Hely pedig bőven akadt, ahogyan ember is. És mi ezt pontosan tudtuk, mint a belső kör tagjai. 
- Berijával van, valószínűleg egy kis vodka mellett tárgyalják meg az elmúlt húsz évet – jelentette ki egyszerűen, s olyan könnyedén, mintha Berija nem lenne halott már három éve. Sztálin halála megviselte az országot, de még ki sem hűlt az elvtárs teste, a hatalmi harc megkezdődött a négy legfőbb párttag között. Egyedül azonban senki nem tudott túltenni a másikon. Így történt az, hogy a három nyúl összefogott a nagykutya ellen. Malenkovnak a szava volt nagy a párton belül, de ezen kívül semmi érdemlegeset nem tett, hisz csak prédikálni tudott a felbuzdult tömegnek. Molotov külügyminiszterként egyezkedett a németekkel, de a napi ügyekhez túlzottan nem értett. Hruscsov pedig Malenkovval hasonlóan tevékenykedett. Ültek az orosz nép babérjain Sztálin asztalánál és sietve elfelejtették, miként jutottak oda.
  Berijától pedig mind a három félt. A négy jelölt közül neki volt a legtöbb esélye a legfőbb posztra, s a KGB vezetőjeként egy szavába került bárkit kivégeztetni. Kinézetre ez sosem látszódott meg rajta. Előbb nevezte volna bárki könyvtárosnak vagy belső ügyvezetőnek, mintsem egy ilyen poszton. Az orosz politikában azonban mindig az nyert, aki először lépett. Berija pedig nem számított rá, hogy meg merik tenni ellene ezt. De Hruscsov maga mögé állította a másik két elvtársat, mint azt, akinek a kezéhez a legtöbb vér tapadt, majd gyorsított eljárásban még aznap kivégeztette. Egy golyó a hallgatás ára. Róluk pedig túl sokat tudott.
- Kashnikov, Sokolovna! – Csendült ércesen az új KGB vezető hangja a hátunk mögött, amire csak azért nem pergett le lelki szemeim előtt életem filmje, mert túl hosszú lett volna reklámszünet nélkül is. A hatást persze fokozta a folyosók és az oszlopok márványburkolata, amin a hang olyan gyorsan futott szét, mint az a képzeletbeli golyó, amit az új felettesem már rég a homlokomba küldött volna.
- Szerov elvtárs – fordultunk szembe vele, majd tisztelegtünk, s mindezt olyan egyszerre, mint egy jól begyakorolt koreográfiát. Íme, a finoman összehangolt szovjet hadigépezet. Mindent az orosz népért, a nép pedig értünk.
- Megérkezett Hruscsov elvtárs, mit keresnek maguk idefent? – Vetett rosszalló pillantást ránk, sapkáját hóna alá csapva, majd a kettőnk közé lépve végigfuttatta tekintetét a helyen. Kinézetre sokkal inkább hasonlított egy tábornokra, mint elődje, ám viselkedésével inkább tükrözte egy pályakezdő komikus maximalizmusát és pörgését, mintsem egy megfontolt vezetőét. Sosem tudtuk mire számítsunk, ha döntéshozatalról volt szó. Bárkit félreállíthatott az útjából és újfent élt is vele, az emberek pedig rettegtek tőle.
- Mindenki a helyén van, uram, az elvtársnő csupán innen felügyeli majd a gyűlést, nekem pedig halaszthatatlan mondanivalóm akadt számára. – Falazott nekem, amit később sem tudtam neki eléggé megköszönni. Több millió emberért kockáztatta az életét, akik sosem fogják megköszönni neki, akkor sem, ha túléli, de akkor sem, ha meghal. Emberiségi kérdésekről volt szó, nem ideológiákról vagy politikáról. Egy nép szenvedett és segítenünk kellett rajta. Sztálin halála pedig mégsem nyújtott hosszú távú megoldást.
- Ajánlom, hogy ne legyen semmi probléma, különben maguk felelnek érte. Megértették? – Bökött felém mutatóujjával, megerősítve a sanda gyanúm, hogy én leszek a legelső, akit a kivégző osztag elé állít, ha bármi is történne. Nem kedvelte a nőket ilyen pozícióban, de Berija döntését nem tudta felülírni, 
- Természetesen, Szerov elvtárs! – Újból egyszeri tisztelgés és Hruscsov hű barátja eltűnt az lépcsősor tetején, aki készségesen eltüntetett minden nyomot arról, miket is tett a mostani pártfőtitkár hajdanán. Hisz mindnyájan tudtuk, hogy feddhetetlen
Kashnikov „elvtárs” arcán látni lehetett a megkönnyebbülést, ő sem örül túlzottan a kialakult helyzetnek a szervezeten belül, de a vezető eltávolítása a káosz szélére sodorta, mind az országot, mind a KGB-t. 
- Viktor – vontam kissé közelebb magamhoz, ahogy állam megemelve mélyen a szemébe néztem – Bármi is történjék, intézd el, hogy két órán belül Eisenhower asztalán legyen, ha nem éritek el, keressétek Peggy Cartert. 
Röviden biccentett, magasabb volt a tét, a játszma pedig elkezdődött. Az ikonikus Lenin szobor lábánál megjelent Hruscsov, s megkezdődött az a bizonyos többórás beszéd, amellyel alapjába véve rengette meg a kommunista világ vezetőit, majd pedig később mindenki másét. A beszéd pedig fél órán belül az Egyesült Államok elnökének az asztalán volt.Napjaink, Szentpétervár

Vörösre festette a Néva vizét az alkonyodó nap, miként lassan alábukott a horizonton. Rég mínusz alá csúszott a levegő hőmérséklete, hogy megtartsa a várost téli pompájában. Már messze nem olyan volt, mint régen. A békés házak nagy része helyett már több tízemeletes panelok sorakoztak. A modernizáció ide is elért és nem kímélt semmit. Az emberek sötét árnyakként vonultak végig a falak mentén, ahogy hazasiettek vagy éppen el onnan. Az Ermitázs kivilágított épületegyüttese uralta a város látképét, s mellette eltörpült minden apró alak. Bőszen hirdette a kultúra felsőbbrendűségét, ahogyan azt Nagy Katalin szerette volna. A színház ma este is tündökölt, ahogyan illett is neki az előadások napján. A színfalak mögött pedig megbújt az Orgyilkosok Testvériségének központja, természetesen a cárnő engedélyével. Nem ő volt az egyetlen, aki támogatta a rendet, cserébe pedig nem várt mást, mint védelmet. 

Tudta kitől kérje.

A Rend még a Moszkvai fejedelemség idejében költözött a térségbe, így triumvirátust alkotva Maszjaf és Firenze között. Később bővült ki Párizsra, majd Krakkóra az a bizonyos ötágú csillag, amely jelképévé vált a moszkvai vezetőknek, majd később a szovjet lobogót díszítette fennhangon, államosítva azt a jelet, amitől a politikai vezetés a legjobban tartott. De az már történelem.

Hercegnőm…

Hagyj Mentis, dolgom van.

Gondold át, óva intelek. 

Cselekedni kell.

A hófehér bunda, ápol és takar. Beolvaszt a tömeg közé, akik az előadásra sietnek néhány kamera kereszttüzében. Mintha Hollywoodot látnám kicsiben. Fényes és mű, az állarcokról lepereg a vakuk lélekmetsző fénye. Hatalmas fennforgás, mindenki siet a vörös szőnyegen befele, mintha valóban fontos emberek lennének. Valójában mindegyikőjük épp oly jelentéktelen, mint a magazin, amiben megjelennek majd. A palota pedig kiszolgálja a csillogást. Az arany motívumok úgy repülnek szét a falakon, mint a megriasztott fecskék. Nikolaj sehol. A nyaklánc ólomként nyomja mellkasom, s a fülbevaló is, szinte lehúzza fejem. A ruha nem fed semmit, átlátszónak érzem olcsó díszlet a bunda alatt. Csak ne lásson senki. Én nem az vagyok, akinek látnak éppen. Vagy akit várnak. Engem már rég nem vár senki. Csupán egy ember. 

Ha még hiszi, hogy élek. 

Merre lehetsz? Megannyi pincér rohangált pezsgős tálcákkal körülöttem. Egyikőjük is lehetett volna akár, nem mondta miként találom meg. A rejtőzködés régi mesterségünk, s ott bújunk el, ahol mindenki lát. A hamis mosolyoktól szinte megvakultam, s a bájcsevejtől a gyomrom felfordult. Az elmúlt tíz év időjárását, valamint ingadozásait el tudnám mesélni azok alapján. De már megint tél van, hideg és mindent elfed a tiszta hó, a Néva fagyos, de feltörik a jegét, hisz a hajók nem állhatnak meg. Majd kitavaszodik. A hangzavar diszharmóniája megbontotta a falakat. Mintha lassan lepattogna róla a festék. Eltűnt az égszínkék keret, a mesés arany, a hamvas rózsa árnyalata, s előtűnt a kopár élet. A csillagokat lehazudták már az égből, s most mindenki a nyakában hordja vagy a mellére tűzve. Már azt sem tudom kik ezek. Íme, az elit. Minden ragyog, fénylik, nemes, amíg meg nem szólal. Kihallatszódik a lapos értelem. Rég hallottam tiszta orosz szót, de nem kívánom a velőt-tépő orgánumon. Csupán egyen, aki másként beszél a többieknél. Nem volt más irány, egyenesen befele, majd felfele a páholyokig. A fogadótermet elhagyva valamelyest csitult az eget rengető ricsaj, bár lehet, mindössze a fülem szokott hozzá. Amikor kínoztak, fogvatartottak, a legapróbb koppanást is meghallottam, ha valaki lefele jött hozzám. A szívverése hangosabb volt, mint a vízcseppeké, amik a fejem felől hullottak alá a nedves kőre. Akkor is hideg volt, mocskos tél

A saját szívverésem nem hallom, talán már nincs is.

A második emeletre érve megszűnt a fullasztó hőség, a hangok eltompultak. Egy lélek, annyi se volt idefent. A köztiszteletnek örvendő vendégek, még odalent fényezték önbecsülésüket. Kihalt az értelem. A vörös szőnyeg elengedhetetlen volt idefent, hogy megvédje a simára csiszolt márványpadlót, s megkíméljék a magas sarkak kopogásától az emberek fülét. Az ódon színházterem, gyönyörű volt és még mindig sugározta azt a fajta eleganciát, amit a cárnő megkövetelt. Új otthont teremtett a művészetnek és a művészeknek. Nevelni, művelni kívánta az orosz népet, így történt, hogy sokszor személyes meghívókat küldött a felsőbb rétegnek. 
  A bal szélső páholyhoz indultam, lassan, már nem siettem. A nehéz bársonyfüggönyök eltakarták a többi fülke bejáratát, s kellemes félhomály borította a szintet. Érzékeim megnyugodtak, majd újra kiélesedtek. Egy szív dobogott a folyosó végén. Valaki lélegzett. Az én helyemen. Néma léptekkel indultam meg felé, majd megtorpantam a függöny szegélyéhez érve. Szükségem volt egy percre, hogy vajon tényleg jó-e ez? Belépni egy olyan ember életébe, akiéből kiléptünk közel tíz éve. Majd kérjünk tőle egy szívességet. Nem, alighanem nem helyes. Csak azt tudnám, hogy jól van-e. 
  Néha olyan választás elé kényszerülünk az életben, amikor le kell mondanunk a személyes boldogságunkról, le kell vetkőznünk az önzőség minden formáját, és hagynunk kell élni a másikat. Meg kell tanulnunk egyedül boldogulni, hogy másokat ne romboljunk tovább. Néha egy kicsit boldogtalannak kell lennünk, túl kell élnünk a másik nélkül, a másik érdekében. Meg kell tanulnunk elengedni a másikat egy életre. Ám valaki néha felülbírálja a döntéseinket.
Így nem értem hozzá a vérvörös bársony szegélyéhez, majd engedtem le kezem, amikor a függöny elhúzódott egy szemvillanásnyi időre, majd karomnál ragadva rántott be maga mellé. 
- Госпожа Соколовна… – Szorította le erősen, mégis finoman, és tartotta egyszerre mindkét alkarom, nem véletlen. A rejtett pengék rajta voltak, az ösztönök viszont keményen diktáltak, s másként az egyikkel könnyedén megismerkedhetett volna közelebbről „támadóm”. Helyette megfogott és mellkasához dőlve, de nem engedte, hogy elessem a váratlanul ért lendülettől. Hangjának nyugodt baritonja betöltötte világom, míg megtámaszkodva benne, biztos lábakkal álltam ismét. El sem hiszem, hogy képes volt meglepni, és kellett is némi idő, mire felocsúdtam. Óvatosan elléptem tőle, majd élénkzöld íriszével kellett szembenéznem. Tudtam hol a helyem.
- Nikolaj…

Share:
Olvasás

2018. január 29.

27. Requiem„Az emberek meglehetősen könnyedén beletörődnek a telepátia, prekogníció vagy teleplazma létezésébe, mivel ez a hit nem kerül semmibe. Ettől még nyugodtan alhatnak éjszaka. De az, hogy a gonoszság, amit az emberek cselekszenek, túléli őket, már sokkal nyugtalanítóbb.”  – Stephen King

Napjaink, Szentpétervár

- Coulson – szóltam bele a telefonba teljes nyugalommal, mintha legutoljára egy hete találkoztunk volna. Sajnos ez messze nem volt igaz.
- Akarjam tudni merre nyaralt az elmúlt hét évben? – Szinte láttam magam előtt felhúzott szemöldökét és az a belenyugvást, hogy idővel úgyis megtudja, ha érintett az ügyben. És mivel ő volt az egyetlen személy Hill ügynök mellett, akiben még meg tudtam bízni a S.H.I.E.L.D.-en belül. Most pedig információkra volt szükségem, nem kevésre. Néhány hónap is elég ahhoz, hogy gyökeres fordulatot vegyen az emberiség sorsa, az évekről nem is beszélve. Mind technikában, mind a viszonyokat tekintve.
- Afganisztán, egy kis Szokóvia, a többi ezek után igazán semmiség. – Soroltam a már megkezdett egyszerűséggel, de nem állt szándékomban mindent telefonon közölni vele. Ahhoz túl sok mondanivalóm volt. – Lenne kedve teázni velem egyet?
- Elfogyott a vodkája, Isabell? – Önkéntelenül is mosoly húzódott ajkaimra, évek óta nem ittam.
- Az sosem, ellenben kiestem az itteni életből – Kellett valaki, aki útbaigazítson, Furyre nem igen számíthattam, Barton még a telefont sem volt hajlandó felvenni nekem, ami szintén Fury akaratán múlott.
- Hol kereshetem? – A technikai segítség mellette állt, a belső hálózaton keresztül percenként figyelni tudta a tartózkodási helyemet.
- Sétált már a Néva partján, Phil?


Csak a hó esett, lassan és nyugodtan. A felhők vastag takaróként borultak a város fölé, elrejtve minden csillagot, s ontották magukból a fehér pihéket szakadatlan. Mintha éjszaka lett volna, holott délután három fele járhatott az idő. Semmi sem tűnt csodálatosabbnak a kivilágított utcáknál és a szállingózó embereknél. A Néva némán szelte át a várost, miközben apró csatornáival behálózta egész területét. Egy kis szelet Velence északon. A hajdani főváros.

- Már értem miért szeret itt annyira. – Ismerős férfihang szólalt meg mellettem, vastag kabátban és sapkában. Láthatólag meggyűlt a baja a hideggel, holott még egyáltalán nem volt az, az elmúlt évtizedekéhez képest.
- Csak nem fázik? – Fordultam felé egy halovány félmosollyal. – Túl sokat volt Új-Mexikóban… vagy esetleg Tahitin. De majd egyszer elviszem Irkutszkba és átgondolja a hideg fogalmát, azt hiszem. – Indultam el a közeli híd fele. Szentpétervár ilyenkor téli mesevilággá változott, s minden idelátogatót és itt élőt csodálkozásra késztetett. Megőrzött minden régit és magábafogadta az új világot, egy látszólag háborúmentes világot. Ahol a harcok nem a felszínen folytak.
- Milyen nagylelkű, de alighanem kihagynám. – Ódzkodott, ahogy el-elvándorolt tekintete a békés városon. Csend volt és meglepő nyugalom. – De gondolom nem azért repültette át velem a fél világot, hogy körbevezessen.
- Segítségre van szükségem. – Vallottam be kényszeredetten, de valóban erről volt szó. – Elvesztettem minden kapcsolatom, ami a S.H.I.E.L.D.-et illeti – magyaráztam, miközben elértünk a lakásom ajtajáig, ahol a zárat kinyitva előreengedtem vendégem. A teát már rég előkészítettem.
- Sok időt volt távol, lemaradt bizonyos dolgokról. – Leült az egyik fotelba, a nappaliban. Régi berendezésű lakás volt, a múlt század elején laktam itt néhány évig, egészen a húszas évekig, utána már csak napokat töltöttem itt a teljes biztonság hitében, ami sosem volt valós. Meghagytam a szalon részét az utcára néző oldalon, ahol a vendégeket fogadták. Oroszországban nagy divatja volt a francia kultúrának, a képzett emberek franciául és angolul beszéltek, amit lehetett Párizsból szereztek be. Az öltözködés, az étkezés és a táncok. Így kerültek szalonok az akkori fővárosba nyugatról.
- Annyira sok időt nem, hogy ezért ne lehessen a telefont felvenni nekem. – Foglaltam vele szemben helyet, majd elkészítettem számára a teáját. Coulsonon persze láttam a kétkedést, a csészéje felé pillantva, de errefelé egészen máshogy fogyasztották a teát, mint a nyugati országokban.
- Azt a telefont már rég nem használja senki, és aligha fogja még valaki. – Hogyne tudtam volna, több cikk jelent meg a Washingtoni központ összeomlásáról mintsem kellett volna. És ott volt még mellette Szokóvia és New York. És ezekért a S.H.I.E.L.D.-et tették felelőssé, a Bosszúállókkal együtt. Phil pedig nem beszélt. Valamiről nem akarta, hogy tudjak. Az internet tömve volt a videofelvételekkel és senki nem szándékozta letörölni ezeket. Az információs magból kiszivárogtatott adatokkal együtt. Persze amit lehetett megpróbálták eltávolítani, de ki tudja hol lehetett annak a vége.
- Olvastam Barton aktáját. – Megállt a csésze a kezében, majd elsötétült tekintete. Tudta, hogy tudom.
- Isabell – Nem szerettem volna őt okolni mindenért, nem ő adta ki a parancsot, de jelenleg nem volt más fogódzkodóm a régi életemhez. És bármennyire is ellene voltam, hiányzott.
- Tudja, Szokóviában megpróbálták kitörölni az elmém. Átmosni, sokkterápiás módszerekkel stimulálni az agyam. Néhány nap vagy akár hónap sikerülhetett is, de nem felejtettem el mindent. Csak átkozni tudtam a Hydrát, amiért ezt teszik azokban a percekben velem. De nem hibáztathattam egyedül őket, eléggé ismerem a történelmet ehhez, ezt nem csak ők alkalmazták, csupán más eszközökkel. Erre hazajövök és ez fogad. A szabad Amerika. – Nem voltam dühös. Csak tehetetlen, ami egyszerre bosszantott és elkeserített. Mert még egy ártatlan embernek kellett szenvednie miattam, úgy, hogy semmit sem tud erről. – A Délibáb programot vezetőknek szánták, akik túl sokat tudnak, és mindezt elfelejtenék, valamint nem akarják tovább kockáztatni az életüket feleslegesen. Nem egyszerű ügynököknek, akik a végletekig hűségesek voltak a S.H.I.E.L.D.-hez és Furyhez.
- Bartonnak nem esett semmi baja.
- Hogyne, csak behelyeztek egy chipet az agyába és lenyomták az újraindítás gombot. Aztán hamis emlékeket programoztak neki. – Olyan hamis emlékeket és életet, amire mindig is vágyott. Család, vidéki ház, gyerekek és némi munka. Ugyanúgy a szuperhősködés, csak nagyobb nyilvánosság előtt kisebb mennyiségben. - De ahogy látom, nem ő volt az egyetlen…
- Nem – Coulson arca egyszerre nyílt meg és engedte, hogy olvassak belőle.
- Phil… 
- Natasha – nyögte ki végül nagy nehezen, ám a válaszán nem tudtam meglepődni. A Fekete Özvegy program egyet jelentett a teljes alárendeltséggel, a szolgálatkészséggel és az önálló célok feladásával. Ezt jelentette a Szovjetunió védelmébe lépni.
- Járulékos veszteség – feleltem
- Miért gyűlölte ennyire? – Ráncolta össze szemöldökét, mintha valami újkeletű dologról lett volna szó. Rajtam kívül egy ember értette az okát mindennek, és még több száz dolgozott ellenem.
- Nem gyűlöltem – szabadkoztam azonnal, hiszen nem a személye taszított, hanem az, amit önmaga és még másokkal együtt képviselt. Csak azokról a másokról a világ nem beszélt.
- De nem is kedvelte.
- Volt rá egy nagyon jó okom.
- Barton?
- Ennyire kisszerűnek néz? – Itt volt az ideje, hogy az én kezemben is megálljon az a bizonyos csésze. Misem lett volna egyszerűbb, mint egy férfira fogni a dolgot két nő között. Itt azonban még több férfiról és nőről volt szó. Ő csak gúnyos mosollyal ajkain megrázta fejét.
- Elolvastam az aktáját. – Arcát elnézve nem azt, amit Fury állítatott ki rólam. Hamis névvel, hamis családdal, hamis élettel és még több hazugsággal. Sokkal inkább azt, amit maga Peggy Carter írt a két kezével, valamikor nyolcvan évvel ezelőtt, amikor sokan azt sem tudták, hogy a földön van.
- Remélem rólam nem gyűjtött kártyákat. 


1944-ben valami végleg megtört az emberiségben és a pokol végigégette az egész világot. Állati szintre süllyedt az együttérzés, s a félelem töltötte ki mindazok lelkét, akikét nem a pusztítás és a hamis igazságvágy részegített meg. Térdre kényszerült minden béke a háború oltára előtt. Magára maradt a világ, megtagadva minden istenét, legyen az élő vagy holt, csupán az ember élt és hullott, sorjában, mint a hó. Aztán megérkezett a könyörtelen tél és hullott a hó, de olyan mocskos volt minden, fekete a vértől, hogy már nem bírta elfedni, akárhogy próbálkozott.

A Pokol tornácán álltunk már belülről és nem voltunk hajlandóak két lépést hátrálni.

Nem tettünk szép dolgokat, de szükségeseket igen és mentettük a menthetőt. Amíg rá nem találtunk a határszélen egy leányintézetre. Egy leányintézetre, ahol az alig tizennégy éves lányokat számukra hasznos, mindenre kész kémekké, fegyverekké képezték. Hogy hasonlítsanak rám, miután nem voltam hajlandó folytatni, s Amerikába kényszerültem, ahol nem értek többé utol már.
Most pedig itt voltam és én nem értem el többé Amerikát. 
Nem volt már kit elérnem.

Hercegnőm…
Hagyj, Mentis
Testvéreid merre járnak?
Úgy hiszik, meghaltam rég.
És a másikak?
Ők már meghaltak rég.

Az igazi nagyság nem abban nyilvánul meg, ahogy a barátaiddal bánsz, hanem abban, miként cselekedsz, ha ellenséged a kezeid közé jut. A köztetek levő ellentétet végleg lerovod, vagy felülemelkedsz önmagadon, a benned levő kicsinyes bosszúvágyon és megbocsájtasz számára.

Ám kegyelmet csak a legnagyobbak adnak. 

Én sosem voltam ilyen nagy.

A rendelkezésemre álló fegyvereket nézve rá kellett jönnöm, hogy ezek egyike sem a békét jelképezte, csupán annak a biztonságát garantálta, aki tudta használni. Peggy valami hasonlóra gondolhatott, amikor megjegyezte, hogy várja már, amikor a diplomácia eszközeivel simítom majd el a világ bajait. Ahhoz azonban a nyilvánosság elé kellett volna vonulnom, ami nem tartozott a kedvelt elfoglaltságaim köré. 
Egy kis szürke, kopott doboz hevert elmozdítatlanul előttem régi helyén, benne egy öreg penge, pont úgy darabjaira törve, mint ahogy a világom volt. És már nem volt hova nyúlnom segítségért. Az Orgyilkos testvériség kishíján teljesen kihalt 1914-ben, most pedig kikerült a látókörömből néhány évre. Meg kellett találnom Nikolajt…

Share:
Olvasás

2017. október 29.

26. Deus ex machinaAz igazi vezető szolgál. Szolgálja az embereket. Kiszolgálja a legfőbb érdekeiket, és eközben nem mindig népszerű, de még csak nem is tesz mindig jó benyomást. Ám mivel az igazi vezetőket nem a személyes dicsőség vágya, hanem a szerető gondoskodás ösztönzi, hajlandók megfizetni ezt az árat.
Eugene B. Habecker
Hercegnőm, utad merre visz tovább?
Hagyj, Mentis... nevem után, Midgardra.
S fejed felett ki tör majd pálcát eziránt?
Az élet már megtette úgy hiszem...

Sietős kopogás szakította félbe a mennyei csendet a hatalmas falak között, melyet megtörtek a plafonig felnyúló polcok roskadásig megrakva régi könyvekkel. Anyám legkedvesebb helye volt egykoron e szűk sorok labirintusa a palotában. Kedvére válogathatott olvasmányai között szabadidejében, vagy ha éppen szüksége volt neki, esetleg bárki másnak valamire. Hanem atyám mellett a trónteremben vagy épp a kertben találtuk volna őt, miközben szeretett növényeit bűvölte különös odafigyeléssel, bizonyosan itt múlatta az idejét.
Ahogyan Thor is, bár ő mérsékelten kevesebb lelkesedéssel, orra előtt egy tanárral meg egy kupac, szerinte felesleges, könyvvel töltötte itt a délelőttöket. Olyankor nekünk pedig tiltott volt idebent tartózkodni, de amilyen apró méretekkel rendelkeztem, nem esett nehezemre búvóhelyet keresni magamnak. A könyvtár pedig azóta sem változott semmit, amióta új életet kerestem magamnak az itteni helyett... Igaz, ez csak a szebbik megfogalmazása annak, hogy megszöktem a kötelességeim elől. Ám érdemes belegondolni abba, mégis mi történt volna, ha maradok.
Minden bizonyára hozzá kellett volna mennem valamelyik uralkodó fiához, ha nem is ahhoz, akit elsőre és századjára is ugyanúgy elutasítottam. Rövidesen gyerekeim születtek volna, és az emberek védelme helyett, utánuk rohangálnék és oszthatnám anyám bölcsességeit, mivel saját életem nem volt, így nem lennének saját tapasztalataim, amit átadhatnék nekik. Nem követtem volna el hibákat, nem jártam volna olyan sok helyen, igazbarátaim se lettek volna és ennyi titkom. Csupán átkerültem volna egyik burokból a másikba.
Valahogy mégsem tudom sajnálni ezt az elképzelt élete, a rengeteg szolgával, az elkényeztetett léttel. Túlságosan könnyű lett volna talán. Mentségemre szóljon, utóbb megszokhattam volna, de az elvárások kielégítésére való törekvés nem tartozott a kedvenc időtöltéseim közé.
Emlékszem, mennyi mindent tiltottak, mert lánynak születtem. Nem forgathattam kardot, csatáról szó sem lehetett, az íjra a tekintetemet se vethettem. Hányszor osontam ki, néhány leckéért az istállók mögé vagy a gyakorlótér szélére, hogy ellessek néhány mozdulatot, s gyakoroljam a már megtanultakat egy fa kérgén, vagy ami alkalmasnak tűnt erre a nemes feladatra.
Most pedig szükségem volt egy kis segítségre. Pontosabban egy varázslatra vagy akármire, ami segít. A szellemeknek is kedvelt szokása rébuszokban beszélni, ezzel a hagyománnyal anyám sem tervezett szakítani. Hogy érthette, hogy keressem meg magam? Mit rejthettek el annyira belőlem? Acélba rejtve egy szikla mélyén… vasban a sivatagban… folyóvölgy ölén nyugszik az utolsó… Ha legalább tudná mit keressek, de ezt sem mondta. Vagy épp melyik sivatag? Így már biztos melyik világban kell keresnem, de a Földön is megannyi van belőlük. És sivatagból csak folyóvölgy van több. Talán a Nílus? Ott mindegyik megtalálható ezek közül. De az istenek furfangja vagy épp a sors kegyetlensége túlmutat ezen egyszerűségen.  
- Hercegnőm... - jelent meg egy szőke fej a polcok között és tágra nyílt szemekkel közelített lassan. Bő, halovány színű ruhája elrejtette vékony alkatát, s ahogyan közelített, inkább tűnt törékeny virágszálnak, mintsem cselédlánynak. Egészen elgondolkodtatott, miként is képes elvégezni a napi munkákat, miként veti be a hatalmas ágyat, melynek paplanja nehezebb lehet nála. Bár a válasz egyszerű volt. Minden erejét megfeszítve. Egyre inkább magamra emlékeztetett és arra a lányra, akit a szüleim szerettek volna. - Minden rendben? – Szólalt meg vékony hangján, ami azonnal kizökkent elmélkedésemből.
- Ó, igen, persze... sajnálom - csuktam össze az ölemben heverő vaskos kötetet, majd ruhámat elegyengetve felálltam a kényelmes kanapéról. Egy biztos, pihenni és csatázni nagyon tudunk itt Asgardon. Harmadikként az evést említeném, amihez jól értünk, de azt tudtommal a pihenés egyik válfajaként tartják számon.
- A Mindenek atyja küldött. Beszélni szeretne önnel.

1926. szeptember. Oroszország

            Peggy, 
  Извини, что так долго не писала. Az idő manapság nem alkalmas a levelek írására. Régóta nem láttuk egymást és sajnos egy ideig nem is lesz rá alkalom, hiába szeretném. Errefelé gyorsan változnak a dolgok. Jelenleg nem alkalmas a helyzet, hogy elhagyjam az országot. Mindenkit ellenőriznek. Ingatag a helyzet, a polgárháború szélén állunk. Nem kedvelem a politikát. Itt hagynám már az egészet. Fáradok. Nem szeretném tovább csinálni, de nem is hagyhatom cserben őket. Nem tudom mit írhatok le, talán még a postát is átnézik.  Мы так давно не общались. Ha a napokban találkoznánk, nem tudom visszajöhetnék-e. Biztosan szeretnének utána "beszélni" velem. Felülmúlják az elképzeléseimet. Félek, a szíves fogadtatást elfelejthetném Amerikában. Szörnyű az akcentusom, hallhattad. Előítéletesek az emberek.  Береги себя. Lehet pályát tévesztettem. Írj, amint tudsz, nem garantálom, hogy eljut hozzám. Errefelé nem kedvelik az angolokat. Hiányozol. 

Napjaink, Asgard
A hatalmas trónterem égisze alatt hosszan terült el fényes Asgard. Az emberek ilyen magasságból alig látszódtak, s az épületek között teljesen elvesztek. Ahogyan kiléptem a nyitott terasz szélére, egyetlen gondolat jutott az eszembe. Leugrani. Vajon tudnék-e repülni? Vonzott az aranyló mélység, amely a végtelen óceánba futott. Szívem megremegett a látványtól, de torkon ragadott a keserű valóság. Nem voltam már többé otthon.
A falak éppoly hidegek voltak, mint bárhol máshol. Az erdő nem csalta, a hegyek nem tűntek már megérinthetetlennek. Egy táj volt a sok közül.
Majd lassú lépteket hallottam közeledni a háta mögött.
- Válaszra talált minden kérdésed? - A mély baritont nehezen lehetett volna eltéveszteni, kihez is tartozik. Megvártam, amíg mellém ér.
 Emlékszem, egyszer idekint éjszakáztam. Kicsi voltam még és feltett szándékom volt a csillagok alatt tölteni az éjszakát, amíg ő haza nem tér a csatából. Én akartam elsőként köszönteni. Mondanom sem kell, elaludtam. Ám amikor hazaért, kijött értem és ahelyett, hogy bezavart volna a szobámba, levette válláról nehéz palástját, majd belecsomagolt, s úgy maradt velem kint estére, miközben a világról mesélt nekem.
Midgardról is tőle hallottam csupán. Mesélt a partjairól, a sötétről, a hidegről, a tavaszról. Szólt a halandókról és zenékről, néhol áldozatokról. És csábított, a gondolat, hogy az örökségemhez tartozik, s majd egyszer én is megláthatom a fjordokat Norvégia partjainál. Akkor történt, hogy istenként kezdtek el tisztelni bennünket. Elvégre az égből jöttünk, páncélban és tömegesen. Ma már nincsen ez. Nem áldoznak, nem is tisztelnek. Kiveszett az új generációkból a hitvilág iránti tisztelet.
- Csupán még többre leletem belőlük, s jelenleg nem mutatnak szándékot a fogyatkozásra. – Szemeim a gyakorló téren állapodtak meg néhány alakon. Csupán formájukról felismertem a három harcost, középütt Siffel, aki könnyűszerrel cselezte ki a férfiakat sokadjára is. Semmit se változott.
- Nem ígérhetem, hogy idővel mindegyik válaszra talál. - - Az élet, furcsa összjátéka az univerzumnak. Vannak dolgok, amik eleve elrendeltetettek, míg mások nem. Kötelességünk teljesíteni őket. Mert ha elfutsz egy út elől, könnyen meglehet, hogy vakon lépsz rá a végzet ösvényére.
- Nem igazán vagyok a determinált sorsok híve. – Apró fintor jelent meg arcomon, ha mást nem is tükrözött életem, de a szembefordulás remekül ment nekem. Legyen az rendszer, a szüleim, egy uralkodó vagy épp akárki. Az önfejűség fogalomnál az én nevem szerepelne, ha tudnák, hogy ki is vagyok.
- Igen, ezt az egy dolgot biztosan tudjuk. – Nevette el magát megadóan, bármiféle keserűség nélkül, ami meglepett. – Csak azt tudnánk kitől örököltétek a bátyáddal a makacsságot.
- Elmúltak azok az évek, amikor még formálni lehetett rajtunk, de erényt még kovácsolhatunk belőle – szabadkoztam. Nehezen, de elvileg nem kivitelezhetetlen, ugyan még nem fordult meg a fejemben, hogy változtatni kellene ezen.
- Közel sem vagytok még olyan korban, hogy ne lehessen csiszolni rajtatok. Ugyan már nem mi tanítunk titeket tovább, hanem a nagyvilág. Ám ő kevésbé kíméletes.
Ha egy dolgot mondhatnék atyámról mindenkinek, tudniuk kellene, hogy semmit sem tesz vagy mond valamit ok nélkül...

1946. USA

  Kedves Peggy,

Mennem kell. Még visszatérek valamikor, érzem. De most mennem kell. Számodra nem kell magyaráznom miért. Már megvagytok nélkülem, de máshol nagyobb szükség van rám, mint bármikor máskor. К сожалению, el tudom fogadni, ha még korainak érzitek. Hosszúra nyúlt ez a pár év és most érzem igazán, megöregedtem. Egyikünknek sem könnyű, átérzem fájdalmad. De nem maradhatok tovább. Az indulásban segítettem, amennyit lehetett, de magatoknak kell meglelni az utat, mit is szeretnétek képviselni a világban. 

Az istenekért is, de hiányozni fogtok. Régóta nem volt már családom, s azt hiszem, bennetek annak tekintelek. Starkot azért ne felejtsd el néha napján nyakon vágni. Felhatalmazlak a feladatra. Írjatok, ha már minden szakad, és kizárólag én tudom orvosolni a helyzetet. Várni fogom, tartozom nektek. 

Minden jót és kevés tintát. 

Tudod, hol találsz.

Napjaink, Asgard

- Vissza kell térnem hamarosan – kezdtem bele mondandómba, ám a szokásosnak mondható ellenreakció elmaradt, ami jócskán meghökkentett. - Nem is marasztalsz?
- Tán kellene? – Meglepetten pillantott felém, ahogyan a korláton pihentette kezeit - Most hallgatnál a szavamra?
- Nem, de jól esne.
- Ezen ne múljon – adta meg magát mosolyogva, s mély lélegzetvétele után komoly ráncba szedte meglágyult vonásait. - Drága, egyetlen kislányom – kezdte hivatalosan, s egyszerre, mint királyom és atyám szólt hozzám – Kérlek, maradj.
- Nem lehet, Atyám, szükségük van rám. – Kezdett egyre komikusabbá válni a helyzet, amit némi színpadias hangnemmel megtoldottam a játék kedvéért.
- Csakugyan? – Őszinte érdeklődést véltem felfedezni rajta. Elvégre, miben is lehetek a hasznára az emberiségnek? Azon a puszta tényen kívül, hogy ameddig akarom, Midgard áll, s egy szavamon múlik végnapja.
- Igen, csak még nem tudják. – Szándékaimat ismerve pedig sosem fogják, így védve magam és szövetségeseim egyaránt.
- És meg is érdemlik, hogy segíts rajtuk? – Kevésbé éreztem kérdésnek, mint inkább magyarázat várásnak.
- Mindenki megérdemli, hogy segítsenek rajta. – Kezdhettem volna a tudatlanságukkal, hogy semmiről nem tehetnek, nincs joga senkinek elpusztítani őket. Védtelenek, ellenállni egy külső támadásnak képtelenség lenne a számukra. Megvonták tőlük a tudást, hogy nem tudnak rólunk vagy bárki másról, más népekről, akik élnek. Külső szemmel nézve pedig, egyedül vannak. Nincs igazi szövetségesük, de megannyi ellenségük lehetne. Így váltam az egyetlen kapoccsá Asgard és az emberiség között, szövetségük egyetlen tárgyává. S amíg én élek, addig ők is vannak.
- Ezt jól látod. De ők megérdemlik? – Valamiféle büszkeség csillant szemében, amely válaszom után aztán tompulni látszott.
- Igen. Nagy jövő áll előttünk, de félek, még vesztükbe rohannak a cél elérése előtt. Nincs bennem kétség afelől, hogy megérdemlik-e. Kell és kész. - - Hálátlan egy feladat, hiába tagadnám. Ám ez jelzi a munkám sikerességét. Deus ex machina… így nevezték, isteni beavatkozás, csupán anélkül, hogy tudnának róla.
- Mi nem vagyunk istenek, Isabell.


 De, Atyám. 

Én istennő vagyok.
Share:
Olvasás

2017. augusztus 31.

25. AzúrkékAmikor nagy figurákat mozgatsz a táblán, a világ annál inkább játszmának tűnik. Az az illúzió, hogy a fejesek tudják, mit csinálnak, az az elterjedt érzés, hogy a világ biztonságos, szilárd és jól működik, nos, ez az illúzió megkopik egy kissé, ha mi magunk vagyunk a fejesek, ha mi magunk működtetjük.
Mark Lawrence

Napjaink, Asgard

- Eg songane søkte. Eg songane sende, då den djupaste brunni, gav meg dråpar så ramme, av Valfaders pant... - borult elmémre a hézagos fátyol, mely engedett gondolataimnak, de mozdulataimnak többé nem. Lehunytam szemeim, s némán ismételtem magamban az igét, melyet annyiszor hallottam már mások szájából. Egykoron ezeket énekelték, hangosan, zenekísérettel az emberek is, hogy szavaikat a Valhallában is meghallják, ahogyan halottaikat Hél birodalmába kísérik a többi lélekkel együtt, kik nem dicső csatában hulltak el az ellenség keze által - Hvem skal synge meg, i daudsvevna slynge meg, når eg på Helvegen går, og dei spora eg trår er kalda, så kalda... Ki fog majd énekelni, amikor örök álomba merülök, amikor Hél birodalma felé sétálva, talpam alatt a föld oly hideg, oly hideg... 1939. USA

- Még egy kabát nem ártana? - szólt a gúnyos hang a tervezőasztal mellől, belépésem pillanatában, mire minden tekintet rám szegeződött, s nem úgy tűntek, mint akik mernének is máshova nézni. Megdermedt minden, kettőnket kivéve, ahogyan a feszült csendben asztalához sétáltam. Néhányójukat eltekintve biztosan fegyverért nyúltak volna, ha egyáltalán lett volna náluk és az elsütőbillentyű meghúzásán kívül értettek volna hozzá.
- Igen, remekül telt az út, köszönöm a kérdést, nem egyáltalán nem vagyok se szomjas, se éhes, elvégre csak ötvenkét órát utaztam azért, hogy itt legyek - viszonoztam a férfi páratlan kedvességét, miközben kezdett zavarni a teremben levő másik harminc ember mustráló tekintete, mikor két cipősarok ütemes kopogása megzavarta tétlenségüket.
- Te jó ég, ki halt meg? - lépett be a terembe Carter ügynök, mire a viaszszobrok élni kezdtek, s folytatták munkájukat.
- Howard humora.
- Mert megölte a poént, azt ki ne hagyja a történetből. - Egy sokat jelentő szemforgatással nyugtáztuk megjegyzését, majd átvágva az asztalok között egy üres irodába mentünk. 
A falak kopáran árválkodtak az elmúlt és az el nem kezdődött háború súlya alatt, aminek puskaporos szagát a levegőben éreztük mindnyájan. Mindenki békétlenkedett, senki nem elégedett meg a jelenlegi helyzetével, s kicsinyes elégedetlenségükből fakadóan, többre vágytak. Peggy megszokásához híven vizet kezdett forralni a késő délutáni teájához, ami egyfajta tiltakozás volt a korai befejezés ellen, vagy éppen hogy az éjszakázás mellett. Vele ellentétben én egészen másfajta lélekmelegítőre vágytam, amin viszont ő sem lepődött meg az előkészített pohár látványából adódóan. Csuklyámat hátrahajtva töltöttem ki egy adagot a pohárba, majd az üveget koccintásként megemelve ittam ki égető tartalmát. 
- Alighanem nagy lehet a baj, ha ilyen hamar érkeztél. - Ült le velem szembe a kopott fotelba, amit valamikor bőr is fedhetett volna, ám az idő múltával szövetre cserélték a szeszélyes anyagot. Peggy csodálatosan festett, mint mindig, azonban azt az árulkodó ráncocskát megint a homlokán felejtette. 
- Howard felejthetetlen vicceiért már megéri itt lennem. - Tagadhatatlan grimaszba rándult arca - És ilyen pocsék vodkát is csak Amerikában gyártanak. - váltam meg könnyedén az üvegtől, ahogy felültem az asztalra. Kétségkívül megviselt az utazás, hiába tagadtam volna le puszta büszkeségből. Az égő Európa nem a legbiztonságosabb útvonal egy olyan személy számára, aki orosz akcentussal beszél és tagadhatatlanul szőke a haja. 
- Hogy sikerült idejutnod? - Sűrűn gondolkodott valamin, tisztán láttam rajta.
- Sub rosa, senki nem tudja, hogy itt vagyok. Lovon, majd hajón. Másként képtelenség átjutni mindkét frontvonalon. - Leoldottam magamról a vastag, fekete köpenyt, amely megkímélte az időjárástól ruhám többi részét és elfedte karcsú, nőies alakom. Ennek köszönhettem, hogy kevesen mertek megállítani út közben. Inkább csendben félreálltak, elfordították tekintetük, mintha sosem láttak volna. Féltek, nem alaptalanul, de ilyen időkben ez megkönnyítette a munkám.
- És hol a rossz hír? - Meghökkentem egy pillanatra, mintha kérdőre vont volna. - Ne nézz így, három éve ismerlek, és ha mást nem is, annyit azért tudok, hogy nem utazol hiába. - Ha meg kellett volna mondanom miért kedvelem, az őszinteségét emeltem volna ki és láttam benne valamit magamból. Megtörte a társadalmi konvenciókat, na meg persze a férfiakat is és egy olyan világban jutott magas beosztásba, ahol minden az ellenkező nemnek kedvezett. És még hatalmas jövő áll előtte. 
Megvolt hozzá a képessége, hogy rajtam is átlásson valami csoda folytán, így kénytelen voltam nyílt lapokkal játszani előtte. Talán azért mert nő volt, ki tudja, de akarva-akaratlan meg maradtunk egymás bizalmasainak. És a háborúban egy igaz barát felbecsülhetetlen kincsnek számított.
- Örülnék, ha csak annyit kellene mondanom, hogy egy szovjet kém keres téged, de tájékoztattak róla, hogy a nácik egyike is erre kószál, akik a projektet akarják, így inkább magam jöttem... Nem hinném, hogy egyedül idemerészkedtem volna, hacsak nem bolond. Bár náluk az sem lenne újdonság. 
- Van valami, ami alapján megtalálhatjuk? - Szinte hallottam, gondolatait, de mivel a telepátia és ehhez hasonló képességek nem álltak rendelkezésemre, így annyiban hagytam a dolgot. Abból meg tudtam volna mondani, hogy ideges, ahogyan azt a kis csészét fogta a kezében. 
- Nektek nincs, és ebből nem nyitok vitát, de legyen nálad egy pisztoly legalább, ha kérhetem. - Nem igazán számítottam másra, tekintete hitetlenül villant, az a pici fül majdhogynem felsikoltott szorítása alatt, mondatom olaj volt a tűzre, de így volt helyes, kíméljenek kellett a világomtól. 
- Isabell, ezt te sem gondolhatod komolyan. Nem fogom tétlenül várni, hogy rám támadjanak vagy bármelyik emberemre! - Tehetetlenség csillant szemében, ám bármennyire is sajnáltam, meg kellett erősítenek magam. - És mi a hihetetlen terved?
- Mint eddig. Van egy nevem és egy helyem, a többi pedig történelem. - Jelentettem ki olyan magabiztossággal, amivel még az elnök is elhitte volna, hogy jogilag is helyes, amit cselekszem. Mindenesetre, nem volt törvényes.
- Nem ölhetsz meg mindenkit, aki az utadba kerül, Isabell. - A protokoll mondat, amit egy nap az alkaromra tetoválok, hogy ne kelljen többször elismételnie, talán így még bele is nyugodna, hogy megértettem.
- Semmi sem hallgat úgy, mint a sír és biztos, mint a halál. Mostanság pedig nincs jobb hallgatóság egy golyónál. És ahonnan ő jön, ott ez az egyetlen módja a biztonságotoknak, Peggy. Megértem az ellenvetésed, minden más szakmai kommentárral együtt, csak sajnos a munkaköröd nem egyezik meg teljesen az enyémmel. - Zártam le a kényes vitát. - Ilyen időkben csak a drasztikus lépések hatnak maradandóan, úgy gondolom, ezt nem kell semmivel sem alátámasztanom.
- Mire van szükséged hozzá? - A második protokoll mondat, ami az előző alatt fog szerepelni egy szép napon.
- Starkra, meg a csinos pofijára, amivel mindenhová beengedik. - Megeresztettem egy önelégült vigyort felé, mire csak megrázta a fejét sokatmondóan. 
- Várom a napot, amikor a szavakat, a diplomáciát választod a pengék helyett. - Tért vissza teájához, mely kihűlő félben pihent ujjai között.
- Hidd el nekem, több ezren vannak még ugyanezen az állásponton.Napjaink, Asgard

- Døyr fe, døyr frendar , Døyr sjølv det samme , Eg veit et som aldreg døyr , dom om daudan kvar... Elhull az állat, elhull a testvér, mindenki meghal, csak a név marad fenn, melyet dicsőség övez.... - Hangzott el az ige, melyet a szentély aranyfalai vertek vissza irányomba. Különleges hely volt ez anyáink számára, a királyné születésnapját évezredek óta itt ünnepelték és imádkoztak, kora reggel a leányok, jó házasság reményében, amely minél hamarabb megköttetik, délben az ifjú asszonyok, gyermekáldásért, az este pedig az anyáké volt, gyermekeik és családjuk egészségéért. Az volt az egyetlen nap az évben, amikor anyám hordta nyakláncát, a becses Bríszingament, melyet esküvőjén kapott ereje növelésére. Varázslatos ékszer, melynek hatalmát sosem használták ki teljes valójában. 
Üvegbúra alatt tartották csupán a másolatát a többi hamis ereklye között, melyet nőrokonaim hagytak itt egyre holttestük után. A Hamis Palota. Így nevezte anyám. Kívülről sem túl díszes, hatszög alakú épület világunk tengerének partján, egy kiemelkedő sziklán, mely a múlt felé tekint, legendáink szerint. Kapcsolat ősanyáinkkal, minden tudásuk lakhelye. Idehalmoztak mindent, mely rájuk emlékeztetheti az új generációt, mely sosem látta őket teljesen. Eir, kiváló gyógyítónk, utolsó virágai nyílnak kapuja előtt. Mily' szomorú, a tömérdek egészséges halott után, csupán virágok maradtak nyomában. Nanna, az asszonyok leghűségesebbike, ki férje temetésén, szíve megszakadt a bánatban, s vele egy máglyán égett el. Menyasszonyi fátyla bomlik itt csupán az örökkévalóságig. Syn, az ártatlanok védelmezője, kiket hamis vád alá helyeznek. Jogara fekszik selyempárnán példamutatásul. 
Fényt rá a kelő nap vet, s a széles ablakok a tenger illatával töltik meg a talpalatnyi helyet, ahol ülök.
Én nem térdelek senki előtt. 

- Hvem skal synge meg, i daudsvevna slynge meg, når eg på Helvegen går, og dei spora eg trår er kalda, så kalda... Ki fog majd énekelni, amikor örök álomba merülök, amikor Hél birodalma felé sétálva, talpam alatt a föld oly hideg, oly hideg... - Engedett a fátyol, sötét éjlepel, mely megszabadított testem rabságától egy más világ felé.
S látomásomban itt voltam ismét.
Bríszingamen 
Különös...
- Jól figyelj lányom, nincs időnk elég... - Az ismerős hang, szinte arcon csapott valótlanságában. Lénytelen voltam felé fordulni, látni akartam. - Keresd meg magad, acélba rejtve egy szikla mélyén, vasban a sivatagban, folyóvölgy ölén nyugszik az utolsó. 
Tétován léptem anyám szellemmása felé, melyet körüllengett isteni fénye. Sosem vágytam, hogy egyszer így kelljen beszélnem vele. Utolsó emlékeim közt veszekedett velem. A jót szerette volna, a királyságnak legfőként, de nem adtam cserébe a kezem. És lám, így is béke honol valamelyest világaink közt. 
Mégis iszonyatos bűntudat költözött lelkembe. Éreztem, ahogyan torkom marja fojtogató kezeivel, körmeit mélyen belém vágva. Mozdulni sem igazán tudtam, válaszokat akartam, nem is keveset. Miért kellett feltámasztania engem. Miért nem hagyott meghalni, amikor kellett volna. Miért volt szükséges ilyenné válnom. Miért nem láthatom ismét a családom. Csupán álomképekben. Nekik miért kell hazugságban élniük tovább. Mely istenek akarták ezt? Hol van a Tanács, melynek felettünk is hatalma van?
- Anyám... - Minden haragom és dühöm egyszerre nyeltem le, holott már könnyesnek éreztem szemeim. Majd egyszerre lettem erőtlen és olyasfajta kiszolgáltatottság, tehetetlenség fogott el, mint egy meghajszolt rabszolgát életének utolsó perceiben, kit a végkimerültség ragadott el, miközben a gályát húzta. - Mondd... most már büszke vagy rám?
- Isabell, nincs időnk erre... - Élesen villant tekintete az enyémbe, s néhány pillanatig csupán írisze fogalmazta meg minden indulatát, majd kételyét, végül belenyugvását. Szemeit mélyen elvesztek a márványtengerben alatta. Gondolkodott valamin, talán hogy mivel engesztelne. Aztán hirtelen felkapta fejét, még egy utolsó pillantásra, mielőtt végleg megszűnt volna a látomás. Dübörgött agyvelőm a mágia hatására, de szívem elnyomta minden fájdalmát, ő jobban hasadt.
- Igaz, erre sosem volt idő... - Önkéntelenül suttogtam magam elé dühtől átitatott szavaim. Majd ahogy ökölbe szorultak kezeim, mellkasomban éreztem minden elnyomott keserűséget és fájdalmat. Vérem, mintha felforrt volna, égette ereim vékony falát, majd ahogy felnyitottam szemeim, láttam.... valóban. Azúrkék színnel felizzottak. Felragyogtak.
Megrémített a látvány, riadtan kaptam levegő után. 
S ahogyan elmém tisztult, úgy tűnt el 

- Anyád szeretett téged, bármennyire nem így gondolod - Pengeként hasítottak végig a néma terem fojtó levegőjén a szavak. Ha meg kellett volna neveznem egy személyt, aki végigkísérte tekintetével mind asgardi és midgardi életem, nem kellett volna sokat gondolkodnom a válaszon. Őrizte bölcsőmet, talán síromat is fogja majd egy napon. 
- Ezt valahogy velem elfelejtette közölni, Heimdall. - Felállva egyengettem el ruhám meggyűrődött anyagát, majd egyenes léptekkel haladtam a mindig páncélba öltözött férfi felé, ki kardján támaszkodva várakozott rám. - Világunk kapujának ajtónállója, ki bármit meglát a nagyvilágban, mi hozott ide? - Halovány mosoly szökött ajkamra gondterhelt arca láttán, kevésszer láttam máshogy. Aki a világ minden baját látja, ritkán örül teljes szívéből.
- Hercegnőm hangját hallottam, túlságosan panaszos volt. - Biccentett fejével a hely felé, ahol megidéztem anyám szellemképét.
- Nem vagyok a hercegnőd, szükségtelen így szólítanod. - Tiltakozásom nem lepte meg, ahogy reakciójából leolvastam. Egy kicsit mintha mulattatta is volna, hiába, neki felesleges lett volna hazudnom. Átlátott rajtam.
Kiléptem anyáink szentélyéből a magas boltív alatt, hogy a fa felé folytassam utam, melyhez lovamat kötöttem. Őrzőm társaságommá szegődött egyetlen bizalmasomként.
- Annak születtél Isabell, és halálodig az is maradsz. Ezt az egyet senki nem veheti el tőled, és a nép ugyanígy gondol rád. Emlékeikben még köztük élsz. - Félelmetes volt belegondolni, hogy régen a válláig is alig értem fel, hiába nyújtogattam karom, most pedig fél fejjel lehetek alacsonyabb nála. 
- Igen, de már meghaltam. - Ez a tény pedig mégsem szomorított el. Valaki olyasvalakit hagytam magam mögött, akiben nem ismernék magamra. Talán a vége felé igen, de élete nagy részében sosem. Egy biztos, tudatlanságában boldog volt.
- Véres leplekben és páncélban cipeltelek a Bifröszttől, Asgard palotájának legtitkosabb terméig. Ha a karjaim közt meg is haltál, a szememben soha. És ami most odabent táplál, meglehet, hogy örökké fog.
Egy kis off:

Azt kell mondjam, elképesztően köszönöm, csodálatosak vagytok. A blog elérte valamikor valahogyan a 60 feliratkozót és még csak fel sem tűnt. Nagyon köszönöm a kitartásotok, hogy ilyen nagy kihagyásokkal is követitek a történetet. Büszke vagyok ám rátok <3 Esetleg ha bármi "bejegyzéskérésetek" van, szeretnétek-e tudni valamit a részek hátteréről, esetleg valamelyik fandomról, bátran írjátok meg, leszek nagyképű, akár még rólam is kérdezhettek, bár akkora talány nem vagyok. 
Még egyszer köszönöm a kitartásotok és a figyelmetek, találkozunk a mihamarabb!
Share:
Olvasás